RouteConnect Track and Tracing

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing.
Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Home Algemene voorwaarden

RouteConnect B.V.
Gotlandstraat 46a - 7418 AX Deventer - Nederland
T: +31 (0)570 629240 - F: +31 (0)570 642202
E-mail: info@routeconnect.com - Web: www.routeconnect.com
KvK:
27276546